• Zonnestroom op grote schaal

  Vorige week werd bekend dat de Amsterdam ArenA wordt voorzien van een zonnepaneelsysteem. Het vaste dak wordt voorzien van 4.200 zonnepanelen, die samen jaarlijks 930.000 kWh op moeten wekken (1). Dat is het equivalent van 270 huishoudens. Daarmee wordt de ArenA een van de drie grootste ‘zonnestadions’ van Europa. Mede door het klimaat en energiefonds en Green Deal partners kon de financiering van de ArenA rond komen. In Nederland is het stadion van FC Groningen ook al voorzien van een grote hoeveelheid zonnepanelen (2). Daar is er voor gekozen om door middel van crowdfunding de financiële middelen bij elkaar te brengen. Je kunt een ‘aandeel’ kopen waarmee je een rendement kunt verwachten. De aantrekkingskracht van een voetbalstadion (en club) speelt hierbij natuurlijk een rol. Dit jaar wordt het stadion van ADO ook van drieduizend panelen voorzien (3). Zo zijn er meer stadions waar een grote hoeveelheid zonne-energie kan worden opgewekt, hetzij voor eigen gebruik of juist om energie te leveren aan de directe omgeving. Zo is er ook al eens geopperd om met het PSV stadion energie op te wekken voor de (monumentale) woningen van het Philipsdorp (4). Wellicht is dat dan de nieuwe toekomst om de omgeving in te schakelen voor energieopwekking. Dit hoeft zich niet te beperken tot voetbalstadions, maar ook nabijgelegen industrie of andere gebouwde omgeving kunnen hiervoor worden ingezet.

  amsterdam arena

  Voor grote projecten zoals een stadion is de situatie duidelijk. Er wordt energie opgewekt en er wordt een contract opgezet met de grootverbruiker. De voorwaarden voor een energieleverancier zijn dan van kracht. Het wordt al weer anders als je de opgewekte energie wilt leveren aan meerdere huishoudens. Het salderen, wat bij de particulier gebeurt, gaat dan niet op en ook nu moet de partij die de energie opwekt voldoen aan alle voorwaarden voor energielevering. Het vraagt dus wel iets meer dan alleen maar investeren en panelen plaatsen. Maar de ruimte om panelen te plaatsen is vaak aanwezig. Wellicht moeten we eens meer kijken naar de mogelijkheden daarvoor en kijken wat de verschillende Green Deals (5) mogelijk maken. Het is een ieder geval een optie om rekening mee te houden.


  Bronnen/verwijzingen:

  (1) Toelichting op het zonnestroomsysteem in de ArenA
  (2) Op het stadion van FC Groningen zijn als eerste voetbalstadion in Nederland pv-panelen aangebracht
  (3) In 2014 is het plan om het stadion van ADO Den Haag van pv-panelen te voorzien.
  (4) Orakel van delphi
  (5) Green Deal in Tilburg

 • Ontwikkeling door de tijd

  Door Sandra Arts en Haico van Nunen

  Het Laurentiusplein in het Limburgse Voerendaal is een voorbeeld van ‘ontvinexen’: het zorgen voor meer gedifferentieerde woonmilieus. De aanpak van deze woningen onderscheidt zich door verschillende niveaus. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk van woningcorporaties die niet meer naar één oplossing streven. Er zijn verschillende mensen en ook het toekomstperspectief van de woningen is verschillend. Dus zijn verschillende oplossingen nodig. De aanpak van de 143 woningen is daarom onderverdeeld in groot onderhoud, een deel hoogniveaurenovatie en een deel cascorenovatie. Een aantal woningen wordt vervangen door nieuwbouw.

  1960De woningen zijn in periode 1915-1921 gebouwd als mijnwerkerskolonie, de sociale huisvesting voor de arbeiders van de Limburgse steenkolenmijnen. Architect Jan Stuyt nam de tuindorpgedachte als de basis voor het stedenbouwkundig en architectonisch concept. Kenmerkend voor zijn ontwerpen zijn de landelijke architectuur, de duidelijke scheiding tussen openbaar en privé, de ruime opzet (grote kavels) en een verwijzing naar een organische opbouw (romantisch, landelijke opzet).Lees meer

 • Nieuw leven voor bestaande constructies

  De studiedag over ‘Jonge Monumenten: Onderzoek en Waardestelling voor Behoud’ (NVMz en TNO Delft, 9 april 2008)  gaat dieper in op de verschillende aspecten die bij jonge monumenten voorkomen. Materialen zoals beton en stalen kozijnen komen dan meteen naar voren en worden in andere lezingen benoemd. Er zijn direct voorbeelden te noemen waarbij deze materialen zijn gebruikt, denk aan sanatorium Zonnestraal, het Glaspaleis in Heerlen of meer recent het Shell gebouw (de parels). De vraag die naar voren komt is of monumentenzorg wezenlijk anders is dan de praktijk in de woningbouw. Is het echt een andere tak van sport of gelden er alleen net iets andere regels?
  bouwsystemen
  Lees meer