Nico Hendriks

Prof. ir Nico Hendriks werkte van 1961 tot 1973 bij Raadgevend Ingenieursbureau Aronsohn B.V. te Rotterdam. Vanaf 1970 was hij daar raadgevend-ingenieur, eerste medewerker. Ondertussen behaalde hij in 1968 het diploma van civiel-ingenieur aan de TH Delft. In 1969 – 1970 was hij deeltijddocent Toegepaste Mechanica aan de TH Eindhoven. Van 1973 tot 1977 werkte hij bij Koninklijke Nederhorst Bouw te Gouda als stafdirecteur MRE, verantwoordelijk voor R&D en het Ingenieursbureau. In 1977 richtte hij met Hans van Berk BDA op. Binnen de BDA Groep, waarvan hij nog steeds directeur is, is hij verantwoordelijk voor Geveladvies en het Keuringsinstituut. In 1992 werd hij aan de Technische Universiteit Eindhoven benoemd tot gewoon hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen. Na zijn emeritaat in 2005 geeft hij daar nog steeds college in het vak Gevels en Daken.

Zijn wetenschappelijke werk aan de TU/e richtte zich primair op transportverschijnselen in bouwmaterialen, zoals toegepast in dak- en gevelconstructies en op Duurzaam Bouwen. Dit leidde tot een aantal succesvolle promoties. Er lopen nog enkele door hem begeleide promotieonderzoeken.
Zijn afstudeerders hielden zich bezig met materiaalkunde, bouwfysica en brandwerendheid van scheidingsconstructies en de bouwtechniek van gevels en daken.

Hij is (mede-) auteur van ruim 500 publicaties inzake mechanica, materiaalkunde, bouwfysica en bouwtechniek. In de bouw is hij vooral bekend door zijn maandelijkse artikelen, vanaf 2001 in Detail in Architectuur en sinds medio 2004 in Bouwwereld. Hierin plaatst hij kritische kanttekeningen inzake materiaaltoepassingen bij projecten van bekende architecten.