Bas Meijboom

Bij Woonstichting St. Joseph ben ik al sinds januari 2006 werkzaam. Door de jaren heen is mijn functie steeds breder geworden. Hier is eind 2010 verandering in gekomen. Ik ben gestart in een nieuwe functie als specialist duurzaamheid binnen Woonstichting St. Joseph. Eind 2010 is het nieuwe ondernemingsplan vastgesteld waarin duurzaamheid een van de 3 speerpunten is.

Mijn functie is het opstarten en structureren van een groot aantal projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Hierin onderscheiden we 3 richtingen.

Vastgoed: Verduurzaming van ons vastgoed.
Interne organisatie: Verduurzaming van onze interne bedrijfsvoering.
Huurders: hierbij staat gedragsverandering centraal. Wij zoeken naar de juiste wegen om onze huurders te kunnen stimuleren.

Daarnaast ben ik zeer actief betrokken bij het uitwerken van een strategisch model waarin we de toekomst/ strategie bepalen voor onze vastgoedvoorraad.

Tot slot zet ik mij voor onze organisatie in als voorzitter van de ondernemingsraad en bedrijfshulpverlener.