Ad Straub

Dr.ir. A. (Ad) Straub – TU Delft

Ad Straub is sinds 1991 werkzaam bij het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en is in 2001 gepromoveerd op een onderzoek naar de relaties tussen het strategisch woningvoorraadbeleid en het

technisch beheer van woningcorporaties: Technisch beheer door woningcorporaties in de 21eeeuw. Professioneel, klantgericht en duurzaam.Binnen de sectie Duurzaam Woningvoorraadbeleid en Kwaliteitszorg is hij de themaleider Innovatie van bouw- en onderhoudsprocessen. Hij deed en doet onderzoek naar methoden en technieken voor het technisch beheer van vastgoed. Actuele onderzoeksonderwerpen zijn energiebesparingsbeleid, prestatie-indicatoren en prestatiemeting, prestatiegerichte samenwerkingsvormen en ketenintegratie, levensduren van bouwdelen, levensduurkosten en kwaliteitsborging. Onderwijs in technisch beheer verzorgt hij aan de faculteit Bouwkunde en de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.