Haico van Nunen

Haico is adviseur bij BouwhulpGroep.
De bestaande voorraad in zijn geheel is hierbij het werkterrein, maar specifiek alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Van woninggerichte maatregelen (ingrepen) tot een beleidsmatige (proces) georiënteerde aanpak. Hierbij niet alleen naar de techniek kijkend maar ook naar de manier waarop bewoners er mee om gaan en hoe dit alles een plek kan krijgen binnen de bestaande processen en activiteiten.

Duurzaamheid is een thema waar men niet langer om heen kan. Steeds vaker vormt het zelfs het uitgangspunt van een plan. In zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building’ (oktober 2010) wordt levensduur als een van de belangrijkste aspecten omschreven om duurzaamheid van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken. Niet de oplossing van het probleem van vandaag is bepalend, maar de ontwikkelingen op de lange termijn en de effecten ervan op de gebruiksmogelijkheden en milieubelasting. Met dit principe van levensduurdenken in het achterhoofd krijgt renoveren een heel ander perspectief.

Namens BouwhulpGroep is Haico eindredacteur van de Levensduur-denken. Heeft u vragen over de, neemt dan contact met hem op.
h.vannunen@bouwhulp.nl