Chris Geurts

Chris Geurts is werkzaam bij TNO en is, in deeltijd, hoogleraar ‘Technologie van de Gebouwschil’ aan de TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde. Hij studeerde in 1992 af, en promoveerde in 1997 aan dezelfde faculteit op de verdeling van de fluctuerende winddruk op gevels.
Sinds 1997 werkt hij bij TNO in verschillende functies. Na een periode als projectmedewerker in de onderwerpen dynamica en betrouwbaarheid van constructies werkt hij sinds 2001 in het werkveld ontwikkeling van nieuwe bouwsystemen. Sinds 2009 is hij betrokken bij het programmeren en uitvoeren van de TNO strategie op het gebied van de bouw.
Chris is lid van diverse normcommissies, zowel nationaal als in EU verband, op onderwerpen die met de gebouwschil verband houden. Hij was lid van het project team van EN 1991-1-4, de Eurocode Windbelasting, en rapporteur van de Nederlandse bijlage. Daarnaast was hij rapporteur voor CUR aanbeveling 103 voor de toepassing van windtunnelonderzoek voor windbelasting op gebouwen. Hij is lid van de normcommissies ‘Vochtwering van gebouwen’ en ‘Bevestiging van dakbedekkingen.
Chris is voorzitter van de KIVI-Niria Stuurgroep Windtechnologie, en was voorzitter van de organisatiecommissie van de International Conference on Wind Engineering, die in juli 2011 in Amsterdam is gehouden.

Chris Geurts works at TNO and has a part time position as Professor ‘Technology of the Building Envelope’ at Eindhoven University of Technology, Faculty of Architecture Building and Planning. He graduated in 1992, and got his PhD at the same University. The title of his PhD thesis was ‘ Wind induced pressure fluctuations on building envelopes’.
Since 1997, he is working at TNO in different positions. After a period as project engineer in the subjects ‘ dynamics and reliability studies of structures’ he now works in the field of development of new building systems. Since 2009, his role has shifted towards development and implementation of the TNO strategy in the field of building. Key projects include the EU FP6 project EUR-Active Roofer (Adding value to the roofing sector) and the EOS-LT financed project WAELS (Energy Delivering Houses).
Chris is a member of various code committees, both on national and EU level, in subjects related to the building envelope. He was member of the project team of EN 1991-1-4, the Eurocode Wind Loads, and technical secretary of CUR Recommendation 103, for the applicability of wind tunnel research for wind loads on buildings.
He is chairman of KIVI-Niria Steering Committee on Wind Technology, and was chairman of the organization of the international conference on wind engineering, held in 2011 inAmsterdam.