Rekenen met gezond boerenverstand

Kennis van de levensduur van een gebouw is van belang. Voor het ontwerpen van een gebouw, maar nog meer voor het onderhouden en beheren ervan. Voor de meerjarenplanning, de onderhoudskosten of een milieuberekening, overal heb je de levensduur van producten voor nodig. Er zijn mogelijkheden om de levensduur van producten te bepalen.

Natuurlijk zijn er bronnen die deze levensduur aangeven, bijvoorbeeld fabrikant of publicaties. Maar dit geeft toch telkens een gemiddelde weer. Een gemiddeld product onder gemiddelde omstandigheden levert een gemiddelde levensduur. Maar wat nu als het geen gemiddeld product is of het niet onder gemiddelde omstandigheden wordt gebruikt? Door het benoemen van de verschillende invloeden kan daarvoor gecorrigeerd worden. De Factor Methode biedt hier op basis van zeven invloedsfactoren de gelegenheid om te ‘plussen’ en te ‘minnen’, om de resultaten van de gemiddelde situatie aan te passen naar de specifieke situatie.

Het zou eenvoudig zijn als het slechts één invloed tegelijkertijd is. Maar vaak zijn het meerdere invloeden die gelijktijdig een rol spelen. Gelukkig zijn het niet alleen slechte invloeden. Ook goede invloeden, zoals bescherming door een dakoverstek of door goed onderhoud komen voor. Zowel positieve als negatieve invloeden worden meegenomen en die versterken of verzachten het effect.
Toch willen we graag meer inzicht over wat er met de producten in een huis gebeurt. Wil je het exact weten? Nee, men gaat het toch niet exact op het moment van falen vervangen. Men accepteert dat het (tijdelijk) minder presteert, of men kiest ervoor om vroegtijdig tot vervanging over te gaan. Maar een indicatie van de te verwachten levensduur, maakt het wel makkelijker om te weten of je komend jaar iets moet doen, of dat je nog wel een paar jaar vooruit kunt. Gezond boerenverstand helpt hierbij, maar de Factor Methode kan het gezond boerenverstand een handje helpen en de verwachting onderbouwen.