Duurzame energie, crisis en een warme trui

Onze kerntaak als corporatie is het bieden van huisvesting voor mensen met lage inkomens. Die huisvesting moet betaalbaar zijn voor de huurders, maar ook voor de corporatie. Immers, als de corporatie er niet meer is kunnen we ook geen woningen verhuren. Energiezuinig bouwen is daarmee een uitdaging. Het verbetert voor huurders de betaalbaarheid van verwarming en warm water, maar verhoogt de investering van de corporatie.

Warme-truien


In de winter in je t-shirt?
Een aantal jaar geleden verbaasde ik me over reclames voor de toepassing van isolatie, waarbij je mensen in de winter in hun T-shirt op de bank voor de TV zag. Iedereen vindt dat de temperatuur binnenshuis in alle ruimtes minstens 21 graden moet zijn. Dat vind ik dus niet! Fossiele brandstoffen worden schaarser en exponentiële stijgingen van energieprijzen worden voorspeld. De goedkoopste manier om het gebruik van deze brandstoffen te beperken is het dragen van een warme trui! Als die trui lekker zit is het ook nog comfortabel.
Om zo min mogelijk energie te verliezen, isoleren we onze woningen, ventileren we gebalanceerd met warmteterugwinning en passen we lage temperatuur verwarming toe. De energie die we dan nog gebruiken moet bij voorkeur duurzaam worden opgewekt.

Duurzame energiesystemen goed genoeg?
Voorlopig zijn de exponentiële stijgingen van energieprijzen uitgebleven. Duurzame energiesystemen zijn daardoor op dit moment naast duurzaam ook duur. Duur in verhouding tot de niet-duurzame systemen. Duurzame energiesystemen kennen nog de nodige problemen en het rendement valt vaak tegen. Ook zijn veel bewoners niet bekend met het gebruik van duurzame energiesystemen. Met als gevolg ontevredenheid, gebruiksfouten en een onnodig laag rendement. De systemen worden wel steeds beter. Maar zijn ze al goed genoeg? En willen onze huurders deze systemen?

Wat moet je dan doen als corporatie?
Investeren in dure duurzame systemen en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, in de verwachting dat deze daardoor op termijn minder duur worden? Of voorlopig gasgestookte installaties blijven toepassen en de beperkte financiële ruimte die je nog hebt gebruiken om de hoogte van de huren binnen de perken te houden?
Er is geen goed of verkeerd antwoord. Dit is afhankelijk van de financiële ruimte die je hebt als corporatie.

Ik hoop op betere tijden waarin alle corporaties weer ruimte hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame energiesystemen.
Uiteindelijk willen we duurzaam voorzien in betaalbare huisvesting voor onze doelgroep in woningen met duurzame energiesystemen. En tot die tijd soms het t-shirt verruilen voor een comfortabele trui. Bij deze mijn oproep om mee te doen met de “Warme Truiendag” op 6 februari 2015.